Dezinfekcia bazénov

Aby kúpanie skutočne prospievalo zdraviu, a aby voda v bazéne bola priezračná.

Používame také dezinfekčné prostriedky, ktoré likvidujú nielen mikroorganizmy, ale aj bielkovinové štruktúry a majú trvácny ochranný účinok.

 

Komplexná starostlivosť o bazény

Spoliehame sa na najvyššiu kvalitu a používame výrobky nemeckej spoločnosti BAYROL®, ktorá je najvýznamnejším európskym výrobcom produktov starostlivosti o bazény. Presné dávky dezinfekčných prípravkov sa starajú nielen o hygienickú nezávadnosť vody, ale aj filtrov. Zároveň je bazénová voda po ich použití šetrná voči vášmu telu. Naša ponuka siaha od jednoúčelových produktov až po špeciálne prípravky určené na komplexnú starostlivosť o bazény. Podľa vášho želania vám zabezpečíme chlórovú, bezchlórovú, ozónovú či UV-dezinfekciu, prípadne vám poskytneme poradenstvo ohľadom slanej vody.

 

Chlórová dezinfekcia

Chlór sa používa na dezinfekciu vody už viac ako sto rokov a stále je najúčinnejšou a najpoužívanejšou látkou v bazénovej chémii. Má totiž nielen dezinfekčný, ale aj oxidačný účinok, ktorý zabezpečuje rozklad všetkých organických zvyškov mikroorganizmov. Pôsobenie chlóru má istú trvácnosť a stále je to najlacnejšia cesta k nezávadnej vode. Vďaka dlhoročnému vývoju majú chlórové produkty BAYROL® tieto výhody:

– vysoký obsah aktívneho chlóru (90%),
– stopercentná rozpustnosť,
– nulový vplyv na pH,
– stabilizácia voľného chlóru vo vode aj na ostrom slnku a pri vysokej teplote vody.

Pre manuálne dávkovanie ponúkame Chlorifix, Chlorilong, Chlorilong 5F, Chloriklar, VariTab, Multibloc.

Pre automatické dávkovanie odporúčame PoolRelax, PoolManager, Analyt.

Bezchlórová dezinfekcia

Ak uprednostňujete jemnejšie metódy dezinfekcie, prípadne máte alergiu na chlór, jedným z účinných riešení je pre vás dezinfekcia vody aktívnym kyslíkom. Touto metódou získate prirodzene čistú vodu, ktorá je jemná k vašej pokožke aj k vlasom. Produkty BAYROL® na báze aktívneho kyslíka sa skladajú z dvoch zložiek: prvá zložka je zameraná na dezinfekciu, druhá na prevenciu proti riasam. Oba komponenty pôsobia synergicky a každý z nich znásobuje účinok toho druhého. Tým sa celková intenzita tohto typu dezinfekcie zvyšuje na rovnakú úroveň ako v prípade dezinfekcie za pomoci chlóru. To znamená, že obe zložky bezchlórovej dezinfekcie sa musia vždy používať súčasne.

Pre manuálne dávkovanie odporúčame DuoTab.

Pre automatické dávkovanie ponúkame PoolRelax, PoolManager, Analyt.

 

UV-lampy

Spoľahlivý dezinfekčný účinok, a to bez rizika predávkovania, má aj ultrafialové žiarenie. Podmienkou však je, aby zvolená UV-lampa mala dostatočný výkon pri konkrétnom prietoku vody. Keďže dezinfikuje vodu len v mieste, kam siaha žiarenie, je vhodné UV-lampu kombinovať s chlórovou dezinfekciou. Vysoká energia žiarenia v mieste aplikácie nielenže usmrtí mikroorganizmy, ale zároveň rozkladá organické zlúčeniny a viazaný chlór, ktorý je dôvodom chlórového zápachu a podráždených očí a slizníc. UV-lampy si vyžadujú pravidelné čistenie a výmenu, ktorá je však veľmi jednoduchá. Zároveň sú priestorovo nenáročné, majú nízku spotrebu energie a ľahko sa inštalujú aj do existujúcich technológií.

 

Ozónová dezinfekcia

Ozón má mimoriadny dezinfekčný a oxidačný účinok. To znamená, že neželané mikroorganizmy pod jeho vplyvom nielen zahynú, ale aj zoxidujú. Avšak, trvácnosť ozónu je kvôli jeho reaktivite minimálna, preto dezinfekciu za pomoci ozónu treba kombinovať s chlórom. V takom prípade ozón vynikajúco účinkuje pri rozklade organických zvyškov, z ktorých vzniká viazaný chlór (so zápachom a dráždivými účinkami na pokožku a oči) a zároveň likviduje už existujúci viazaný chlór. Pri voľbe ozónovej dezinfekcie do technológie inštalujeme aj filter s aktívnym uhlím, ktorý udržiava povolenú koncentráciu ozónu v bazénovej vode a tiež zachytáva zvyšky organických nečistôt.

 

Bazény so slanou vodou

Mierne slaná voda v bazéne je pre kúpajúcich sa zdravšia a prevádzkovateľovi znižuje náklady na nákup dezinfekčných prostriedkov. Podiel soli v bazénovej vode je rovnaký ako v ľudskom oku, preto plavci nemajú podráždené oči, ani pokožku. Práve naopak: Mierne slaná voda sa odporúča ľuďom s kožnými problémami. Rovnako je vhodná pre astmatikov a alergikov. Hoci voda v bazéne je len z jednej desatiny taká slaná ako v mori, predsa len je nevyhnutné vymeniť niektoré nerezové komponenty za titánové (rebríky, výmenníky na ohrev a pod.). Ak sa pre slanú vodu rozhodnete v čase stavby bazénu, titánové prvky inštalujeme štandardne.

Pre dezinfekciu slanej bazénovej vody odporúčame produkty ZODIAC Clearweter, Tri a Ei, ktoré majú tieto vlastnosti:

– výrazne znižujú náklady na nákup chemikálií (chlóru alebo iných dezinfekčných prostriedkov),
– zjednodušujú starostlivosť o bazén,
– minimalizujú riziká spojené s manipuláciu a skladovaním chemických látok,
– umožňujú rovnomernejšiu distribúciu chlóru v bazéne.

error: Obsah tejto web stránky je chránený.