Pri prepadových bazénoch siaha voda až po horný okraj bazénu.

skimerov-bazen

Bazénová voda preteká cez hornú hranu do prelivného žľabu po obvode bazénu alebo jej časti. Odtiaľ je zbernými potrubiami odvádzaná do tzv. vyrovnávacej nádrže. Z vyrovnávacej nádrže je vysávaná filtračným čerpadlom do filtra, odkiaľ je cez ohrev a dezinfekciu vracaná pomocou dnových výtlačných trysiek späť do bazénu. Kvalita vody je tak vyššia ako v skimerových bazénoch, pretože je dokonale čistený celý objem vody a všetky nečistoty a organické zvyšky sú rýchlo odvádzané z bazénu.

Tento systém sa používa pre väčšie privátne bazény a pre bazény určené pre verejnosť. Navyše získavame tzv. efekt “zrkadlo” – elegantný vzhľad, kde je voda v jednej úrovni s okolitou podlahou a bazén sa zdá väčší a širší.