Výťahy do bazénu

Keďže pre niekoho môžu byť schody do bazénu neprekonateľnou prekážkou, ponúkame riešenie pomocou elektrických spúšťacích zariadení – výťahov – do bazénu. Tieto môžu byť buď mobilné /model PAL/ a môžu byť používané na ľubovoľnom mieste pri bazéne, alebo fixne osadené na určenom mieste /model Splash/.